Wat?

Gidsen Maldegem is een supertoffe jeugdbeweging voor en door een bende knotsgekke meiden! Iedere zaterdagnamiddag staan de leidsters klaar met een supertoffe activiteit voor alle meisjes tussen 6 en 14 jaar. Deze namiddagactiviteit begint om 14u en eindigt om 16u45. De kinderen kunnen voor de start van de activiteit op de speeltuin spelen. De leidsters houden toezicht vanaf 13u45. Voor onze tieners tussen 14 en 17 jaar gaat de activiteit door op vrijdagavond van 19u45 tot 21u45.

Ben jij benieuwd en wil jij ook wel eens een namiddag met ons komen knutselen of ravotten? Kom dan gerust eens langs om een activiteit uit te proberen!

Waar?

Onze lokalen bevinden zich aan de piramiden in het Sint-Annapark in Maldegem.

Takken

Onze leden worden per leeftijd opgedeeld in ‘takken’, zodat hun activiteit kan aansluiten bij hun leeftijdsgroep en interessegebieden.

Opmerking! Vanaf september stromen de nieuwe kapoenen toe in alle groepen. Rond de beginleeftijd van kapoenen bestaat er binnen de beweging Scouts en Gidsen Vlaanderen een algemene regel. Die luidt dat “een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zit”. Voor het schooljaar/scouts- en gidsenjaar 2021-2022 betekent dit dat kinderen kunnen aansluiten die geboren zijn voor 31 december 2013 of die reeds in het eerste leerjaar zitten. Scouts en Gidsen Vlaanderen sprak dit ook zo af met de nationale leidingen van KLJ en Chiro. Kinderen die niet aan deze leeftijdsgrens voldoen, zullen door de nationale secretariaten van de drie bewegingen geweigerd worden.

  • Kapoenen: 6 tot 8 jaar (eerste en tweede leerjaar)
  • Kabouters: 9 tot 10 jaar (derde en vierde leerjaar)
  • Joka’s: 11 tot 12 jaar (vijfde en zesde leerjaar)
  • Jogi’s: 13 tot 14 jaar (eerste en tweede middelbaar)
  • Gidsen: 15 tot 16 jaar (derde t.e.m. vierde middelbaar)
  • Givers: 16 tot 17 jaar (vijfde middelbaar)
  • Leiding: 17+

Kledij

IMG_6791

Een volledig uniform is bij ons als lid niet verplicht. We vragen enkel dat de leden ons blauw-groen scoutssjaaltje dragen, zodat we elkaar kunnen herkennen. Sjaaltjes zijn elke zaterdag te verkrijgen bij de leiding, na de activiteit. De kostprijs is €8.

Wie wel een rokje, scoutshemd, … wil aankopen, houden we uiteraard niet tegen! Normaal vond er een paskofferverkoop plaats maar sinds corona gaat dit jammer genoeg niet meer door. Mochten jullie toch een hemd/rok willen passen, kunnen jullie dit altijd vragen aan de leiding of aan mede Gidskes!

Gidsenlied

Klein is fijn, ik wil niet groter worden

Klein is fijn, ik wil niet groter zijn

‘k heb geen zin om nog te groeien

Wat er komt kan mij niet boeien

‘k blijf liever op ’t kapoenenterrein!

Ik blijf veel liever klein!

Hé hé kaboutertjes, kom maar voor de dag

Hoe hoe hoe kaboutertjes, doen alles wat niet mag

Hé hé kaboutertjes, ze zijn ontzettend klein

Hoe hoe hoe kaboutertjes, maar ik weet dat ze er zijn

Na-na-na-na-na-na-na-na hé hé hé

Doe je mee (2x)

Hoog waait de vlag, Schoon klaart de dag

Wie niet dapper is, kan bij ons niet zijn

Wie niet durven kan, moeten ondergaan

Komt straks de harde strijd

Wij zijn bereid!

Ha-ah-ha-ha, Ha-ah-ha-ha

Eens komt het uur, eens komt het gloeien tot vuur

Als de vijand grimmend voor ons staat

En het uur der Vlaamse zegen slaat

Komt straks de harde strijd

Wij zijn bereid

Tot de dood ons scheidt

Gaan we samen er weer tegenaan

En de gids in ons die blijft bestaan

We slaan ons er samen door

En gaan er voor

Giver, Gids in hart en nier

Voor groot en klein, voor mens en dier

Gids zijn we voor altijd

Wij zijn bereid!