Beste ouders en gidskes

Via deze weg geven wij u graag wat meer info omtrent ons Gidsenkamp en de voorwaarden die hierbij komen kijken.

Vooraleer we deze toelichten hadden wij graag wat context geschetst.

Ons ledenaantal is aanzienlijk gegroeid.  Zo groot dat, als we alle leden delen door het aantal leiding, we op 12 en een half kind komen per leidster. Stel u voor, we nemen ze allemaal mee op kamp. U voelt het al aankomen, dat kunnen we uiteraard niet maken. Waarom niet? We streven er nog steeds naar om een kwalitatief kamp aan te bieden en de veiligheid van elk kind te garanderen. Met dit in het achterhoofd zijn wij genoodzaakt om een limiet te zetten op de kampinschrijvingen.

Na een grondig overleg met de voltallige leidingsploeg zijn wij resoluut tot volgend besluit gekomen:

 

 • We kozen ervoor om enkel kinderen mee te nemen die 10 keer naar onze activiteit gekomen zijn. We hielden dit doorheen het jaar bij aan de hand van een aanwezigheidslijst. De reden hiervoor is dat we graag kinderen mee hebben die we goed kennen en ook het vaakst zagen in de Gidsen. We zien het kamp dan ook als de kers op de taart en geven hierbij graag voorrang aan Gidskes die hun best deden om zoveel mogelijk te komen. (Om een voorbeeld te geven: de kabouters organiseerden dit werkjaar 26 activiteiten. 10 keer komen van de 26 lijkt ons dan ook een haalbaar getal). Hoe jammer we het ook vinden, indien uw dochter minder dan 10 keer is gekomen dan kan zij helaas niet mee op kamp… Onze oprechte excuses hiervoor, we begrijpen de teleurstelling…

  Hoe weet u hoeveel keer uw kind kwam?
  24 april is de laatste dag om in te schrijven voor de SLOTACTIVITEIT. Daarna mailen we naar iedere ouder of zijn/haar dochter meer of minder dan 10 keer kwam. Wie 10 keer of meer kwam kan inschrijven vanaf 1 mei om 10u, via een online link die later zal worden gecommuniceerd.

 

 • Daarnaast werd ons vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen ook aangeraden om een stop te zetten op het aantal inschrijvingen. In samenspraak met de leiding bekeken we per tak wat haalbaar is en wat niet. Zo kwamen we tot volgende indeling:24 kapoenen.
  Dit gaat over jonge kinderen van 6 en 7 jaar. Een kamp van 7 dagen vraagt een maximum aan zorg en dit willen wij dan ook garanderen. 3 leiding voor 20 kapoenen lijkt ons dan ook aangewezen.
  28 kabouters.
  Ook deze jonge meiden verdienen alle aandacht. 8 leden per leidster lijkt ons de beste oplossing.

  24 joka’s.
  Rekening houdend met het aantal tentengrond kunnen wij 3 patrouilletenten plaatsen. 1 tent en 1 leidster per 8 kinderen is ook hier op zijn plaats. Dit is immers ook een eerste tentenkamp voor velen en we willen dat het leuk blijft voor iedereen.

  32 jogi’s.
  Gezien het hier over iets oudere meiden gaat kunnen we ons permitteren om een groter aantal mee te nemen. Voor hen zijn er 4 seniorententen voorzien, per tent kunnen er 8 mee.

  32 gidsen.
  Idem als voor de jogi’s zijn er 4 seniorententen. Per tent kunnen er 8 mee.

+ Daarnaast moet het ook voor onze fourage haalbaar blijven om al deze hongerige mondjes te vullen.

 

!!! Nogmaals, wij vinden dit ontzettend jammer en beseffen dat we hierdoor mensen moeten teleurstellen. Toch vragen wij, rekening houdend met bovenstaande feiten, op uw begrip.

Om toch met een positieve noot af te sluiten… Er zijn momenteel heel wat oudste leden die het zien zitten om volgend jaar in de leidingsploeg te stappen (dat kan ook niet anders, want leiding zijn is fijn!). We hopen dat door hun komst de verhouding leden-leiding terug kan verbeteren zodat dergelijke maatregelen naar de toekomst toe vermeden kunnen worden.

 

Vele groeten,
De leiding