Beste ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n),

We hopen dat je kind(eren) met volle teugen geniet(en) van hun avonturen bij Gidsen Gertrude Maldegem. Terwijl de zomer volop aan de gang is en de herinneringen aan het kamp nog vers zijn, kijken wij al uit naar het volgende scoutsjaar. We willen je hierbij graag op de hoogte stellen van een belangrijke mededeling met betrekking tot het lidgeld voor het komende werkjaar 2023-2024.

Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen.

Daarom zal ook ons lidgeld stijgen naar 45 euro.

We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten. Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom willen we je informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’. Kom je in aanmerking of heb je vragen? Mail naar gidsengertrude@hotmail.com of spreek onze hoofdleidster Bo Van Houcke aan.

Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om een deel van het lidgeld terug te krijgen:

  • Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.
  • Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Hiervoor vult de leiding het fiscaal attest in.
  • Sommige steden en gemeenten hebben een eigen tegemoetkomingssysteem, zoals de UitPas.

We willen benadrukken dat we onze inzet voor een geweldige scoutservaring voor alle leden onverminderd voortzetten. We waarderen jullie vertrouwen en steun in onze groep enorm. Aarzel niet om naar de leiding toe te stappen met vragen of bezorgdheden.

Tot volgend scoutsjaar!
De leiding

Belangrijke mededeling over het lidgeld